De schoolspullenactie is met groot succes afgesloten

De schoolspullenactie is met groot succes afgesloten

In totaal kwam er een bedrag van € 700 binnen, samen met de ontvangen schoolspullen voldoende voor 125 pakketten. Inmiddels zijn bijna alle tassen uitgedeeld. Zo gingen een paar tassen naar kinderen van een gezin waar een brand hun woonhuis met alles wat zij hadden in de as heeft gelegd. De tante van deze kinderen vertelde met tranen in de ogen hoe blij en gelukkig de kinderen waren met de spulletjes. Sommige dingen uit het pakket hadden ze nog nooit in handen gehad. De tassen zorgde voor vreugde op een heel verdrietig moment. Verder zijn er tassen uitgedeeld aan een meisjesgroep. Nadat ze de tassen ontvangen hadden belden ze Danny op om hem allemaal persoonlijk te bedanken en stuurden zij onderstaande foto op. Het grootste deel van de tassen is gegaan naar de naschoolse opvang van “Casa Perla” in het Romadorp in Codlea. Daar staan de tassen klaar voor kinderen die hebben laten zien dat zij blijvend gebruik maken van de naschoolse opvang. In de loop van oktober zullen de tassen daadwerkelijk uitgedeeld worden. Zo weten we zeker dat de pakketten ook echt gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn: kinderen die naar school gaan. Als bestuursleden hebben we persoonlijk kunnen zien hoe dankbaar de leraren waren voor en hoe gelukkig de kinderen met de gevulde tassen; ze straalden! We sluiten deze actie voor dit jaar dan ook met veel genoegen af en willen alle gevers heel, héél hartelijk...
Project: Verbouwing voor pleegzorg

Project: Verbouwing voor pleegzorg

We zijn heel dankbaar, want onverwacht zijn we al aan het verbouwen omdat Danny en Rianne in aanmerking komen voor pleegzorg. Hiervoor starten we een aantal projecten waarvoor we financiële hulp zoeken; alle steun is welkom groot en klein..! Twee jaar geleden vertelde de kinderbescherming Danny en Rianne Kommer dat buitenlanders alleen kinderen op konden vangen in een officiële instelling, die aan veel regels moet voldoen op gebied van pand en personeel. Als stichting Obed waren we dan ook druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Maar nu heeft God opeens een andere deur geopend; namelijk die van pleegzorg. Rianne is sinds vorig jaar (als vrijwilliger) werkzaam in een weeshuis in het stadje Codlea. Twee meisjes die in dit weeshuis wekelijks door Rianne bezocht worden, zijn plotseling overgeplaatst naar een ander weeshuis waar zij niet veilig zijn in geestelijk, emotioneel en lichamelijk opzicht. Geconfronteerd met deze nood zijn Danny en Rianne in gesprek gegaan met de kinderbescherming om te vragen wat zij in deze situatie voor de meisjes kunnen betekenen. De jeugdwerker vertelde dat de Roemeense wetgeving inmiddels is veranderd en dat ook Danny en Rianne met hun gezin in aanmerking kunnen komen voor pleegzorg als zij aan de eisen daarvoor voldoen. Ervan overtuigd dat pleegzorg op dit moment de juiste stap is, hebben Danny en Rianne zich eind oktober aangemeld voor pleegouderschap. Inmiddels hebben zij al verschillende stappen doorlopen van de procedure. Hierin worden diverse testen afgenomen, waaronder een persoonlijkheidstest. De testen zijn positief behaald. Dat betekent dat we nu in de volgende fase aangekomen zijn; die waarin huis en inkomen getoetst wordt door de kinderbescherming. Voor de controle...