2017-2018

2017-2018

Ik wil U loven Heer, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden.

Psalm 9:2

Op de overgang van een oud naar een nieuw kalender jaar is het goed gebruik om achteruit en vooruit te kijken. Ook in 2017 zijn er weer wonderlijke dingen gebeurd rondom het gezinshuis in opbouw van Danny en Rianne Kommer.

Een belangrijk moment in 2017 was de start van het verbouwingstraject van het huis. Dit kon in goed overleg met de eigenaresse afgetrapt worden tijdens de aanwezigheid van de jongeren van de Immanuël gemeente in Heerde. Hoewel er nog veel moet worden gedaan op het terrein van financiën en vergunningen, was het bemoedigend om te ervaren dat dezelfde dag dat er begonnen werd met sloopwerkzaamheden, een groot geldbedrag binnenkwam waarmee de eerste kosten gedekt kunnen worden. We hebben dat ervaren als een enorme bevestiging en bemoediging.

Ook het feit dat de kinderbescherming in november opeens heel onverwacht toestemming gaf dat de meisjes alle dagen bij Danny en Rianne mogen verblijven, hebben we als feest gevierd. Dat de meisjes niet meer wekelijks teruggebracht hoeven te worden naar het weeshuis, maar op de plek waar zij zich thuis zijn gaan voelen mogen blijven, net als de andere kinderen van Danny en Rianne, was geweldig mooi nieuws voor ons allemaal.

In 2018 hopen we verder te gaan met het huis, om het geschikt te maken voor bewoning door ongeveer tien mensen, zodat het gezinshuis steeds verder vorm kan gaan krijgen. Daarnaast gaan de medische trajecten van de meisjes verder en hopen we voor dit alles een gezonde financiële basis te leggen. Wat hiervoor nog nodig is kunt u zien onder het kopje “meehelpen?” op deze site.

We zijn geweldig dankbaar voor alle mensen die bij ons betrokken zijn en zijn geweest in het afgelopen jaar. Zij die hebben meegebeden, meegedacht, meegegeven en in het bijzonder voor hen die hun tijd hebben gegeven voor acties en projecten om het werk van Danny en Rianne verder bekend te maken en/of daadwerkelijk te helpen, hebben het verder ontwikkelen van dit werk mogelijk gemaakt.

Daarom als “dank je wel” voor iedereen die betrokken geweest is in 2017 deze mooie kaart van het gezin, getekend door Bettuelle en beschikbaar gesteld voor Stichting Obed!

Wij zien vol vertrouwen en verlangen uit naar wat God in het komende jaar voor Stichting Obed in petto heeft en hopen dat u daar weer of voor het eerst bij betrokken zult zijn.

Namens het bestuur,

Joke de Beer

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *