2017-2018

2017-2018

Ik wil U loven Heer, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden. Psalm 9:2 Op de overgang van een oud naar een nieuw kalender jaar is het goed gebruik om achteruit en vooruit te kijken. Ook in 2017 zijn er weer wonderlijke dingen gebeurd rondom het gezinshuis in opbouw van Danny en Rianne Kommer. Een belangrijk moment in 2017 was de start van het verbouwingstraject van het huis. Dit kon in goed overleg met de eigenaresse afgetrapt worden tijdens de aanwezigheid van de jongeren van de Immanuël gemeente in Heerde. Hoewel er nog veel moet worden gedaan op het terrein van financiën en vergunningen, was het bemoedigend om te ervaren dat dezelfde dag dat er begonnen werd met sloopwerkzaamheden, een groot geldbedrag binnenkwam waarmee de eerste kosten gedekt kunnen worden. We hebben dat ervaren als een enorme bevestiging en bemoediging. Ook het feit dat de kinderbescherming in november opeens heel onverwacht toestemming gaf dat de meisjes alle dagen bij Danny en Rianne mogen verblijven, hebben we als feest gevierd. Dat de meisjes niet meer wekelijks teruggebracht hoeven te worden naar het weeshuis, maar op de plek waar zij zich thuis zijn gaan voelen mogen blijven, net als de andere kinderen van Danny en Rianne, was geweldig mooi nieuws voor ons allemaal. In 2018 hopen we verder te gaan met het huis, om het geschikt te maken voor bewoning door ongeveer tien mensen, zodat het gezinshuis steeds verder vorm kan gaan krijgen. Daarnaast gaan de medische trajecten van de meisjes verder en hopen we voor dit alles een gezonde financiële basis te leggen. Wat hiervoor nog nodig is kunt...
Presentatie voor de Ouderensoos van de Johanneskerk

Presentatie voor de Ouderensoos van de Johanneskerk

Op uitnodiging van het bestuur van de Ouderensoos van de Johanneskerk in Heerde, mochten we dinsdagmiddag 10 oktober 2017 voor een zeer aandachtig publiek vertellen over het gezinshuis van Danny en Rianne Kommer in Roemenië. Na een hartelijke ontvangst en introductie door de voorzitster mevrouw De Boer, vertelden Renée van de Ziel en Joke de Beer aan de hand van een presentatie over Roemenië, de achtergelaten kinderen daar en de roeping van Danny en Rianne om juist voor deze kinderen een liefdevol thuis te zijn. Het raakte de harten van veel luisteraars dat deze ouders geen mogelijkheid zien om zelf voor hun kwetsbare, vaak zieke of gehandicapte, kinderen te zorgen. Het werd duidelijk dat deze kinderen door het werk van Danny en Rianne mogen ontdekken wat een liefdevol thuis is en dat ook zij de moeite waard zijn. Het was een middag waarop we mochten vertellen van Gods zorg en liefde voor weduwen en wezen en waarop we met plezier en dankbaarheid terugkijken. Aan het eind van de middag kregen we van bestuur en bezoekers van de soos het prachtige bedrag van € 119,45 mee voor het werk van Stichting...