Meehelpen

Lees hier hoe u kunt meehelpen!

Misschien heeft u deze website gelezen of heeft op een andere manier gehoord over het werk van Danny en Rianne in Roemenië. U bent geraakt door de nood van de kinderen daar en overweegt mee te helpen? Dan zijn wij daar heel blij mee, elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is hartelijk welkom. Want u begrijpt dat wij dit werk alleen kunnen doen wanneer er meerdere mensen zijn, die samen met ons, maar elk op hun eigen manier, hun schouders eronder willen zetten.
Hieronder staan een aantal manieren waarop u mee kunt helpen:

Gebed
We geloven dat Danny en Rianne door God geroepen zijn om dit werk te doen. En omdat we gehoorzaam willen zijn aan de bijbelse opdracht om te zorgen voor weduwen en wezen, zoeken we naar Gods plan en timing in de keuzes die we als Stichting Obed maken. Vandaar dat we een groep mensen hebben die ons werk dragen in gebed. Wanneer u hieraan wilt bijdragen stellen we het op prijs als u ons een mailtje stuurt. Wij nemen dan contact met u op om verdere afspraken te maken en nemen u op in de maillijst voor gebedspunten voor Stichting Obed.

Financieel bijdragen
Het opzetten van een gezinshuis, onderhouden van het pand, inzet van medewerkers ter plekke en natuurlijk de dagelijkse verzorging van pleegkinderen kost geld. Meer geld dan waar de Roemeense staat in voorziet. Daarnaast willen wij de kinderen goede kansen bieden door hen daar waar nodig extra te ondersteunen in hun ontwikkeling op die gebieden waarop zij een achterstand hebben opgebouwd.
Om ons te helpen met betrekking tot de noodzakelijke financiële middelen zijn er diverse mogelijkheden;

• Ondersteun een project
We hebben als stichting diverse projecten. Sommige projecten vinden regelmatig plaats, zoals het schoolproject, anderen eenmalig zoals de verbouwing of het tuinproject. U kunt specifiek geven voor een of meerdere van deze projecten tijdens de lopende periode. Over de lopende en afgesloten projecten kunt u op de website meer lezen. U kunt uw gift overmaken ovv de projectnaam.

• Doe mee aan de spaarhuizenactie
Een groot project wat we afzonderlijk willen noemen is de spaarhuizenactie. Met een papieren spaarhuisje, als bouwplaat gedrukt in Roemenië, vragen we mensen mee te sparen voor de aanschaf van het pand voor het gezinshuis. Een dergelijk spaarhuisje kunt u via de mail aanvragen om te gebruiken als persoon, in uw gezin of op uw (jeugd)club, vereniging, kerk of werk.

• Geef een algemene gift
Er zijn voor de stichting altijd algemene uitgaven. Zo zijn er verplichtingen op het gebied van bank, boekhouding en verantwoording afleggen waaraan kosten verbonden zijn. Ook onkosten die Danny en Rianne moeten maken om hun werk uit te kunnen voeren vallen hieronder. Hoewel we die kosten zo laag mogelijk houden en als bestuurders geen vergoeding ontvangen voor onze werkzaamheden, hebben we mensen nodig die aan dit deel van het werk willen bijdragen. U kunt dit doen dmv een overboeking of het invullen van een machtiging met de vermelding: algemene gift.

• Word sponsor
Kinderen een vaste, liefdevolle plek geven om op te groeien vraagt een visie en betrokkenheid bij hun leven voor meerdere jaren. Dat betekent dat we ook op zoek zijn naar gevers die hier langdurig bij betrokken willen zijn en zich willen verbinden d.m.v. een periodieke gift. U gaat dan ook horen bij onze vaste achterban die we op de hoogte houden van de ontwikkelingen d.m.v. een digitale nieuwsbrief en u zult af en toe uitgenodigd worden voor een moment waarop we u persoonlijk vertellen over het werk, waar u ons vragen kunt stellen en waar we elkaar rondom het werk van Danny en Rianne zullen ontmoeten.

Stichting Obed heeft de ANBI status toegekend gekregen van de belastingdienst. Uw giften zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met onze penningmeester.

Uitnodigen voor een presentatie
We geloven dat het werk van Danny en Rianne in Roemenië belangrijk is voor de mensen en kinderen daar en vertellen daar dan ook graag over op uw groep, school, vereniging of kerk. We kunnen daarvoor gebruik maken van beeldmateriaal en een korte of wat langere presentatie verzorgen. En natuurlijk vinden we het fijn als daardoor meer mensen betrokken raken bij het werk van Stichting Obed. Maar we geloven ook dat het werk en de mensen daar belangrijk is voor ons, dat wij ervan kunnen leren en groeien. We denken daarbij aan thema’s als pesten, rechtvaardigheid, zorg voor weduwen en wezen enzovoort. Ook over dit deel van het werk komen we graag vertellen.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een presentatie over het werk in het gezinshuis óf over wat het ons kan leren, stuurt u ons dan een mailtje. Wij nemen dan contact met u op om te bespreken wat er wenselijk en mogelijk is voor uw groep.

U heeft zelf iets anders bedacht om bij te dragen
U wilt graag meehelpen, maar de manier die u bedacht heeft staat er niet bij…. Dan willen wij u heel graag spreken, want wij kunnen (of durven) niet alles zelf te bedenken en staan open voor nieuwe ideeën. Dus stuur ons een mailtje of spreek ons aan dan gaan we met elkaar kijken of uw idee uitgevoerd kan worden.

ANBI-logo

Wilt u ons financieel ondersteunen?

Dat kan op verschillende manieren:

Maak uw gift over op
NL89 RABO 0302 4139 95 ten name van Stichting Obed onder vermelden van uw kenmerk (project/algemeen).

U kunt tevens gebruik maken van een machtigingsformulier (incasso)

SEPA Incasso Machtiging eenmalig

SEPA Incasso Machtiging doorlopend

Indien u zich langdurig aan Stichting Obed wilt verbinden kunt u ook gebruiken maken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag in uw aangifte.
Indien u hiervan gebruik maakt vragen wij u onderstaande overeenkomst gezamenlijk met een machtiging voor een doorlopend incasso in te vullen.

ANBI Overeenkomst periodieke gift

Bovenstaande formulieren kunnen ingevuld opgestuurd worden naar de penningmeester.
U ontvangt een volledig ingevuld formulier terug voor uw eigen administratie.
Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op.

Stichting Obed
KvK: 60033266
RSIN: 853739560

IBAN: NL89 RABO 0302 4139 95

Postadres:
Kiefkampsweg 1
8166 JW Emst

info@stichtingobed.nl

Doelstelling van de stichting:
1a: Het verwerven van financiële middelen en deze beschikbaar stellen om het welzijn van kinderen en volwassenen in Roemenië te bevorderen, vanuit het geloof in Jezus Christus.
1b: Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

 

Bestuursleden:
Dick Verlaan (voorzitter)
Petra Kleijn-Stuij (secretaris)
Daan Klomp (penningmeester)

 

 

Documenten:
Beleidsplan:
Beleidsplan Obed

Financieel overzicht 2017:
Jaarrekening 2017