Nieuws

Het laatste nieuws van Stichting Obed

2017-2018

Ik wil U loven Heer, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden.

Psalm 9:2

Op de overgang van een oud naar een nieuw kalender jaar is het goed gebruik om achteruit en vooruit te kijken. Ook in 2017 zijn er weer wonderlijke dingen gebeurd rondom het gezinshuis in opbouw van Danny en Rianne Kommer.

Een belangrijk moment in 2017 was de start van het verbouwingstraject van het huis. Dit kon in goed overleg met de eigenaresse afgetrapt worden tijdens de aanwezigheid van de jongeren van de Immanuël gemeente in Heerde. Hoewel er nog veel moet worden gedaan op het terrein van financiën en vergunningen, was het bemoedigend om te ervaren dat dezelfde dag dat er begonnen werd met sloopwerkzaamheden, een groot geldbedrag binnenkwam waarmee de eerste kosten gedekt kunnen worden. We hebben dat ervaren als een enorme bevestiging en bemoediging.

Ook het feit dat de kinderbescherming in november opeens heel onverwacht toestemming gaf dat de meisjes alle dagen bij Danny en Rianne mogen verblijven, hebben we als feest gevierd. Dat de meisjes niet meer wekelijks teruggebracht hoeven te worden naar het weeshuis, maar op de plek waar zij zich thuis zijn gaan voelen mogen blijven, net als de andere kinderen van Danny en Rianne, was geweldig mooi nieuws voor ons allemaal.

In 2018 hopen we verder te gaan met het huis, om het geschikt te maken voor bewoning door ongeveer tien mensen, zodat het gezinshuis steeds verder vorm kan gaan krijgen. Daarnaast gaan de medische trajecten van de meisjes verder en hopen we voor dit alles een gezonde financiële basis te leggen. Wat hiervoor nog nodig is kunt u zien onder het kopje “meehelpen?” op deze site.

We zijn geweldig dankbaar voor alle mensen die bij ons betrokken zijn en zijn geweest in het afgelopen jaar. Zij die hebben meegebeden, meegedacht, meegegeven en in het bijzonder voor hen die hun tijd hebben gegeven voor acties en projecten om het werk van Danny en Rianne verder bekend te maken en/of daadwerkelijk te helpen, hebben het verder ontwikkelen van dit werk mogelijk gemaakt.

Daarom als “dank je wel” voor iedereen die betrokken geweest is in 2017 deze mooie kaart van het gezin, getekend door Bettuelle en beschikbaar gesteld voor Stichting Obed!

Wij zien vol vertrouwen en verlangen uit naar wat God in het komende jaar voor Stichting Obed in petto heeft en hopen dat u daar weer of voor het eerst bij betrokken zult zijn.

Namens het bestuur,

Joke de Beer

Presentatie voor de Ouderensoos van de Johanneskerk

Op uitnodiging van het bestuur van de Ouderensoos van de Johanneskerk in Heerde, mochten we dinsdagmiddag 10 oktober 2017 voor een zeer aandachtig publiek vertellen over het gezinshuis van Danny en Rianne Kommer in Roemenië.

Na een hartelijke ontvangst en introductie door de voorzitster mevrouw De Boer, vertelden Renée van de Ziel en Joke de Beer aan de hand van een presentatie over Roemenië, de achtergelaten kinderen daar en de roeping van Danny en Rianne om juist voor deze kinderen een liefdevol thuis te zijn. Het raakte de harten van veel luisteraars dat deze ouders geen mogelijkheid zien om zelf voor hun kwetsbare, vaak zieke of gehandicapte, kinderen te zorgen. Het werd duidelijk dat deze kinderen door het werk van Danny en Rianne mogen ontdekken wat een liefdevol thuis is en dat ook zij de moeite waard zijn.

Het was een middag waarop we mochten vertellen van Gods zorg en liefde voor weduwen en wezen en waarop we met plezier en dankbaarheid terugkijken.

Aan het eind van de middag kregen we van bestuur en bezoekers van de soos het prachtige bedrag van € 119,45 mee voor het werk van Stichting Obed.

Wie helpt er mee?

Het gezin van Danny en Rianne is nu uitgebreid van vijf naar zeven personen, met elk hun eigen noden. Danny en Rianne leven op basis van giften, vandaar dat wij als stichting hen graag financieel willen ondersteunen voor die kosten die direct samenhangen met de zorg voor de kinderen die via het gezinshuis opgenomen worden in hun gezin.

In de onkosten voor de meisjes wordt namelijk maar voor een klein deel tegemoet gekomen door de Roemeense overheid. Concreet betekent dit dat wij maandelijks € 250,- nodig hebben voor de dagelijkse levensbehoeftes van de meisjes.

Daarnaast is voor een van de meisjes extra zorg nodig voor de periode van de kleuterschool, omdat zij vanwege haar ziekzijn en opname in het weeshuis een achterstand heeft opgebouwd ten opzichte van haar leeftijdsgenootjes. Door haar naar een particuliere school te laten gaan, hopen wij te bereiken dat zij over anderhalf jaar kan instromen in het reguliere onderwijs.

Hiervoor hebben wij de komende anderhalf jaar een extra bedrag nodig van circa € 90,- per maand (18 x € 90,- = € 1.620,- in totaal).

Helpt u mee? Met uw eenmalige of periodieke gift maakt u het mogelijk!

Het is feest; ze mogen blijven!!!

Vorige week kregen wij volkomen onverwacht opeens heel mooi nieuws. De twee meisjes die al twee jaar part time bij het gezin horen, mogen nu alle dagen bij Danny en Rianne blijven!! Door bemiddeling van een behandelend arts en de directeur van het weeshuis waar de beide meisjes verblijven, heeft de kinderbescherming toestemming gegeven om de meisjes fulltime onder te brengen bij Danny en Rianne, zij het nog onder verantwoording van het weeshuis. De reden is dat op deze manier de medische zorg van beide meisjes beter geborgd kan worden.

Daar zijn wij enorm dankbaar voor en blij mee; het wekelijks terugbrengen van de meisjes naar het weeshuis was bij tijden hartverscheurend. Nu mogen ze gewoon blijven waar ze thuis zijn; bij Danny en Rianne en hun biologische kinderen.

Update schoolpakkettenactie

Naomi van Renselaar, 9 jaar oud, is al een tijd bezig met een inzamelingsactie van flessen en popcorn verkoop aan vrienden en bekenden. En dat doet ze allemaal voor de kinderen in Roemenië!
Met het opgespaarde geld heeft Naomi voor de schoolpakkettenactie van Stichting Obed 100 schooltassen gekocht!

Naomi heel erg bedankt namens stichting Obed en de kinderen die deze tassen gevuld met schoolspullen zullen krijgen! Je bent een kanjer!

Als je/u geïnteresseerd bent om mee te helpen om deze tassen te vullen met schoolspullen, kan dat door:
– Schoolspullen aan te schaffen en deze te brengen naar een contactpersoon in de buurt. Denk hierbij aan schriften, pennen, stiften, potloden, liniaal, puntenslijper, kladblokken etc.
– Een gift over te maken naar Stichting Obed, IBAN: NL89 RABO 0302 4139 95, o.v.v. schoolpakkettenactie.

Kijk hier voor meer informatie.

Bestuursvacature

“Onze missie is om vanuit de liefde van Jezus Christus met kracht, inspiratie en volharding kinderen en volwassenen uit Roemwij enië op te zoeken, die door omstandigheden beperkt worden hun door God gegeven gaven en talenten te ontwikkelen. Door zorg te bieden en actief bij te dragen aan verbetering van hun toekomstperspectief, mogen zij ervaren dat ieder mens gewenst en geliefd is!”

Heb jij hart voor het werk van Danny en Rianne in Roemenië ?

 Wil jij ook de droom “een thuis voor ieder kind” mee helpen realiseren?

Ben je integer, geloof je in dienend leiderschap en is Christus jouw Heer?

 

 

Dan ben jij misschien één van de bestuursleden waar naar op zoek zijn:

(Vice-) voorzitter

Je bent in staat om snel te schakelen, het overzicht te houden en de taken van andere bestuursleden zoals de penningmeester te doorgronden. Je legt makkelijk (zakelijke) contacten en hebt bij voorkeur positieve ervaringen in bestuursfuncties.

Secretaris

Je bent nauwkeurig in archiveren, beantwoordt inkomende post en verslaat de vergadering.

We zijn een klein en betrokken bestuur, wat vanuit bovengenoemde missie gezamenlijk verantwoording draagt voor de ANBI status en de opbouw van een dragend netwerk in Nederland, zodat de continuïteit van het werk in Roemenië gewaarborgd is. Nu we overgaan van de opstartfase naar de wervende en uitvoerende fase, willen we het bestuur graag uitbreiden met twee personen. Je springt in waar dat nodig is en stelt jouw talenten ter beschikking van bestuur en het werk in Roemenië. Daarbij is je uitgangspunt dat ieder bestuurslid een gelijkwaardige bijdrage levert vanuit de eigen persoon, kennis en ervaring en dat we gezamenlijk tot de beste resultaten komen.

Wanneer je ook in staat bent om de website up-to-date te houden, zijn we daar extra blij mee.

Ons beleidsplan vind je hier: http://www.stichtingobed.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-Obed.pdf. Heb je vragen of wil je eens vrijblijvend verder met ons in gesprek? Neem contact op met ons via voorzitter@stichtingobed.nl, of spreek een van ons persoonlijk aan;

Joke de Beer, voorzitter,
Bettuelle Hanekamp, secretaris,
Daan Klomp, penningmeester.

Brand in staats opvanghuis

Afgelopen woensdag, 11 januari, kregen wij via Danny en Rianne het bericht dat in het staats opvanghuis waar Ana en Andreea wonen brand was uitgebroken in het meisjeshuis. Zoals u waarschijnlijk weet zijn Ana en Andreea de meisjes die alweer ruim een jaar in de weekenden en vakanties bij Danny en Rianne in het gezin verblijven en als Obed voelen we ons hierbij dan ook betrokken.

Uit verdere berichten begrepen we al snel dat iedereen het gebouw veilig heeft kunnen verlaten en er geen gewonden zijn. Het gebouw kon echter niet meer gered worden en alles is verbrand. Onder dat alles wat verbrand is zijn dus alles op het gebied van kleren, speelgoed, beddengoed, dossiers etc.

De meiden die in dit gebouw verbleven zijn in een ander huis op het terrein opgevangen en dit zal de komende tijd hun nieuwe huis zijn. Het enige wat de meiden uit het huis na de brand nog hadden, was de kleding die ze op dat moment aan hadden.

Danny en Rianne hebben, in samenwerking met een andere stichting, diezelfde dag nog een auto vol hulpgoederen naar het huis gebracht om in de eerste nood te voorzien. Dit betrof kleding, zoals jassen, ondergoed en verzorgingsmiddelen. Een aantal zaken konden verstrekt worden uit de voorraad die Danny en Rianne en de andere stichting beheren na vorige transporten. Voor de overige zaken heeft de stichting een bedrag van ongeveer 135 euro beschikbaar gesteld uit haar algemene middelen.

IMG_0962IMG_0944

Benefietconcert brengt samen met Jij vrouwenweekend € 2000,- op!!

Het benefietconcert van gospelkoor Grace & Glory, heeft samen met het “Jij vrouwenweekend” voor een geweldige opbrengst gezorgd voor het gezinshuis. Het koor en de dirigente kregen met een concert wat deels ontroerend was, met nummers als; You’re not forgotten, en deels swingend, waarbij de aanwezigen stemmen konden “kopen” alle bezoekers in de benen.

Ook be braai van te voren was ondanks de mist erg smakelijk en hartverwarmend. Dit alles zorgde samen met de bijdragen van plaatselijke winkeliers en particulieren die per opbod verkocht werden voor de prachtige opbrengst van € 2000,-.

Dit bedrag kan in zijn geheel ingezet worden voor de opvang van achtergelaten kinderen in het Roemeense Ghimbav, waar Danny en Rianne samen met hun kinderen bezig zijn het gezinshuis op te bouwen.

We willen al diegenen die die avond op welke manier dan ook hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken. In het bijzonder de organiserende dames die zich langere tijd ingezet hebben hiervoor;  Mannie, Bernice, Ellen, Anneke, Margreet en Joke!

thumbnail_img_0549

Benefiet concert

“Een liefdevol thuis voor ieder kind” Onder dit motto geeft gospelkoor Grace & Glory een benefietconcert voor Stichting Obed.

Op zaterdag 26 november om 19.00 uur geeft het bekende gospelkoor Grace & Glory olv Talitha Nawijn en Denise Brand een benefietconcert waarvan de opbrengst bestemd is voor het gezinshuis van Danny en Rianne Kommer in Roemenië.

Danny en Rianne wonen met hun twee zoontjes in Roemenië en zijn daar bezig met de opbouw van een gezinshuis, waar kinderen die door hun ouders vanwege een handicap of een te laag gezinsinkomen zijn achtergelaten in het ziekenhuis een daadwerkelijk thuis kunnen krijgen. Een thuis met ouders en broertjes en zusjes waar ze dagelijks kunnen ervaren hoe het is om geliefd te zijn en liefdevolle zorg en aandacht te ontvangen. Op dit moment verblijven er in de weekenden en in vakanties al twee Roemeense meisjes in het gezin in afwachting van definitieve toestemming van de Roemeense overheid voor pleegzorg.

Om dit thuis verder te kunnen realiseren is geld nodig voor huisvesting, medische kosten en dagelijkse verzorging van de opgevangen kinderen. Grace & Glory  zal op 26 november een swingend concert verzorgen in Centrum ‘s Heerenhof aan de Zwarteweg 10 in Heerde. Voorafgaand aan het concert hoeft u niet te koken. Vanaf 17.00 uur kunt u tegen betaling genieten van een echte braai met onder andere broodjes worst en hamburger, erwtensoep en warme chocolademelk.

In de pauze van het concert zal een verkoping per opbod plaatsvinden van mooie producten die door plaatselijke winkeliers en particulieren ter beschikking gesteld . Met de feestmaand in het vooruitzicht slaat u twee vliegen in één klap; mooie geschenken voor uw vrienden en familie gevonden en tegelijkertijd meehelpen aan de opbouw van het gezinshuis!

Uw kaarten voor het concert kunt u reserveren bij bernice@denboongroup.nl voor  € 10,- per persoon,  € 5,- voor kinderen tot 12 jaar. Voor meer informatie; www.stichtingobed.nl of graceandglory.nl

15109594_367486203600301_4696754692798779035_n

 

De meisjes

Het is weer vrijdag! De meisjes zijn net opgehaald door Danny en komen de deur binnen lopen, vrolijk, uitgelaten en met een tevreden uitdrukking op hun gezichtjes, afgelopen week zijn ze in het ‘hospice’* geweest. Hier gaan beide meisjes al jaren eens in de twee/drie maanden, een midweek heen voor therapieën. Dit is voor hen, hoe gek het ook klinkt, echt een soort vakantie. Gister mocht ik een kijkje nemen bij de meisjes in het hospice terwijl ze kinotherapie kregen, wauw wat een feest is dit voor hen! Spelen met skippyballen, op het waterbed met mooie lampen.. medewerkers met een zichtbare passie voor hun vak. Terwijl de therapie gegeven werd kreeg ik uitleg en tips over hoe we Andreea kunnen stimuleren om goed op te hoesten (i.v.m. de taaislijmziekte) en hoe we thuis met de meisjes oefeningen kunnen doen.

De jassen, mutsen en sjaals zijn inmiddels af en Ik geniet ervan als ik Ana vervolgens hoor zeggen ‘ah het is fijn om weer thuis te zijn’ ……..

Deze blog schreef Rianne Kommer 18 november j.l.over een voor hen “gewone” vrijdag. Wilt u verder lezen hoe David reageert en waarom deze foto’s bijzonder zijn? Klikt u dan op onderstaande link

De meisjes

img_0366