Nieuws

Het laatste nieuws van Stichting Obed

Goed nieuws voor Ana

Goed nieuws voor Ana.

Orthopeed: nu geen reden voor een 2e operatie!

Op 22 januari zijn Danny en Rianne naar de orthopeed geweest in verband met de voorbereidingen voor de geplande 2e operatie aan haar andere voet. De orthopeed zegt dat Ana een grote positieve lichamelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ze loopt met beide voeten op de grond, de spieren aan haar niet geopereerde linkervoet hebben zich aan de nieuwe situatie ten positieve aangepast waardoor ze haar niet geopereerde voet tijdens het lopen plat op de grond kan zetten. Bovendien was voorheen sprake van spastische bewegingen in haar voet waardoor een operatie nodig was. Doel was om een ingreep in de zenuwen uit te voeren. Tijdens het onderzoek van 22 januari waren spastische bewegingen niet te zien.

Of in de toekomst toch nog een operatie nodig zal zijn is volgens de arts nu niet te voorspellen. Advies van de arts is nu 2x in de week fysio op school en oefeningen thuis. Verder blijft Ana onder behandeling bij de podoloog voor de steunzolen en aangepaste schoenen. Ook de podoloog gaf aan dat Ana nu erg goed loopt.

Al met al een heel positief bericht en bemoedigende vooruitzichten!

Casa Nadina

 

Flyer

Benieuwd naar onze plannen voor Casa Nadina in 2019?

Op de achterkant van deze flyer leest u meer en kunt u een machtingsformulier vinden. Ook kunt u hier gegevens vinden om
zelf een bijdrage over te maken.

Namens het bestuur hartelijk dank,
Dick Verlaan

Nieuw bestuur

 

vlnr; Dick Verlaan, Petra Kleijn, Daan Klomp

Nieuwe bestuursleden voor Stichting Obed!

Met ingang van 1 oktober heeft het bestuur van Stichting Obed twee nieuwe leden, Dick Verlaan, voorzitter en Petra Kleijn, secretaris. Samen met Daan Klomp, de aanblijvende penningmeester, zullen zij vorm gaan geven aan de nieuwe fase voor de Stichting.

Stichting Obed ondersteunt het werk van Danny en Rianne Kommer uit Heerde, die in Roemenië een gezinshuis begonnen zijn voor achtergelaten kinderen. Binnenkort wonen Danny en Rianne met hun kinderen vijf jaar in Roemenië en dat betekent dat zij officieel in aanmerking komen voor pleegzorg.  Een geschikte woning en voldoende inkomsten voor de levenskosten van de opgenomen kinderen zijn dan van cruciaal belang. Het bestuur gaat de uitdaging om die te verwerven vol nieuw elan aan. Mocht u of jij meer willen weten van het werk van de stichting of het bestuur kijkt u dan op onze website; www.stichtingobed.nl. Daar vindt u ook het laatste nieuws over Obed en het werk van Danny en Rianne in Roemenië.

 

Help Ana met beide voeten op de grond!

Update 23-7-2018
De eerste operatie achter de rug!IMG_5682-300x225

Op 12 juli heeft Ana de eerste operatie ondergaan aan haar rechtervoet, tijdens de operatie zijn er twee pezen verlengd. De operatie was heel spannend voor Ana, maar wat deed ze het goed! Ana is vijf dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Danny en Rianne konden steeds (elkaar afwisselend) bij haar zijn. Aankomende week zullen de hechtingen verwijderd worden en krijgt Ana gips waarbij ze haar voet een beetje zal mogen belasten. Het gips zal ongeveer zes weken blijven zitten en daarna wordt er gestart met revalidatie, Ana zal dan op een nieuwe manier gaan leren lopen. Spannend!
Hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid!

 


Update 5-7-2018

De eerste stappen kunnen gezet worden… met beide voeten op de grond!

Twee maand geleden hebben we een berichtje geplaatst over de operaties die Ana nodig heeft aan haar beide voeten. Wat ontzettend mooi hoe er in zo’n korte tijd is voorzien in het volledige bedrag dat we nodig hebben voor de operaties. De eerste operatie staat inmiddels al gepland. We willen iedereen die een bijdrage heeft gedaan heel hartelijk bedanken!!


 

Dit zijn de voeten van Ana, één van de meisjes die sinds november 2017 in ons gezin wonen. Ana is geboren met een afwijking aan haar beide voeten waardoor ze continu op haar tenen loopt. Dit veroorzaakt problemen in haar houding (met als gevolg) rugklachten.

Om te zorgen dat Ana haar hele voetzolen gaat gebruiken tijdens het lopen zijn er 4 operaties nodig, twee aan beide voeten/onderbenen en daarnaast intensieve fysiotherapie.

Dit zijn de te verwachtte kosten van de operaties en revalidatie:

Operatie 1 en 2 aan beide benen: 1.300 euro per been/voet, 2.600 euro voor beide benen/ voeten.
Operatie 3 Rechtervoet: 3.225 euro
Operatie 4 Linkervoet: 2.150 euro
Revalidatie fysiotherapie: 500 euro (schatting op basis van 12 weken fysiotherpie, 3 x p/w.)

Totale kosten: 8.475 euro        

Help(t) u/jij mee om deze operaties mogelijk te maken? Dat zou geweldig zijn..!

U kunt een gift overmaken op het IBAN nummer van Stichting Obed: IBAN: NL89 RABO 0302 4139 95 o.v.v. Operatie Ana

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op via rianne@stichtingobed.nl

 

‘Bedankt

 

 

Sylvia’s wereld

Wekelijks breng ik tijd door met een bijzonder meisje, ik noem haar Sylvia en ze woont in een Roemeens opvanghuis. We kunnen nooit precies weten wat er in een kind omgaat maar wanneer ik kijk naar haar alleszeggende ogen dan stel ik me zo voor dat het volgende in haar omgaat…

“Zie je dat meisje in het bedje, dat ben ik. Ik ben Sylvia en ik ben acht jaar oud. Ik woon sinds een tijdje in dit grote gebouw, samen met heel veel andere kinderen. Voordat ik hier kwam, woonde ik in een ander gebouw samen met veel andere kinderen, ver hiervan daan.

Daarna kwam ik hier, dit is mijn bedje. In mijn bedje woon ik, ik slaap in mijn bedje, ik eet in mijn bedje, ik zit in mijn bedje. Soms word ik blij, want dan zie ik door het raam een busje langsrijden. En als er dan een mevrouw naar mijn kamer toe komt, dan mag ik mee in het busje! En dat vind ik zo fijn, want dan mag ik uit mijn bedje, dan mag ik die mooie schoenen aan die op de kast staan, en dan doe ik zelf mijn jas aan en zet mijn muts op. Ik ga dan spelen in een ander huis, en daar zijn mensen die zingen, ik mag daar zomaar rondlopen, wat vind ik dit een fijne plek. Ze noemen dat huis, de dagopvang. En als ik daar dan de ochtend ben geweest dan moet ik weer terug, terug in mijn bedje..

Maar terug gaan in dat bedje, dat kleine bedje, dat wil ik niet! Ik wil lopen, rennen, spelen en ontdekken! En in mijn bedje kan ik dat niet, ik verveel me zo.

En als ik dan in mijn bedje wordt gezet, dan wordt ik zo boos en verdrietig en dan ga ik mezelf pijn doen. Met mijn hoofd bonk ik dan tegen de rand van mijn houten bedje… ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik dat doe. Ik voel dat het pijn doet maar ik kan niet anders.
Ik praat niet, ik kan niet praten, ik kan niet zeggen wat ik wil, denk of voel.. maar ik begrijp wel wat de mensen zeggen. Ze zeggen dat ik een slecht kind ben, ze zeggen dat ik het meisje ben dat slaat en dat ik  lastig ben omdat ik dingen kapot maak. En soms zeggen ze niets maar dan zie ik hun gezichten en weet ik wat ze denken.

Ik wil eigenlijk wel heel veel zeggen, ik wil zeggen ‘help me’, ‘praat met me’, ‘geef me een knuffel’. Ik wil zo graag dat mensen me zien, ik wil graag dat mensen me lief vinden, ik wil graag op schoot zitten en vastgehouden worden. Ik wil graag dat mensen met mij praten, ook al zeg ik niets terug.
Maar ik snap soms ook niets van wat ik voel en dan stoot ik me van je af, ik ben bang, bang voor jou, bang voor mezelf en jij, ben jij bang voor mij?”

Graditina

Wat doet deze kleine meid het goed! Sinds november, sinds ze bij ons thuis woont gaat ze naar een particuliere kleuterschool (gradiniţa, op z’n Roemeens), in een nabijgelegen dorpje. Ze heeft hier helemaal haar plekje gevonden in de groep en is gek op haar juf! Voor het eerst zit ze in een klasje met kindertjes die geen beperking hebben.

Na de geboorte van Andreea werd al snel duidelijk dat ze een chronische ziekte had, deze ziekte zorgde ervoor dat haar ouders besloten om haar achter te laten in het ziekenhuis. Het verhaal van Andreea is er één van velen. Vandaag de dag leven er tienduizenden kinderen en tieners, door hun ouders achtergelaten in (voornamelijk) grootschalige Roemeense opvanghuizen.

Na enige maanden in het ziekenhuis te hebben doorgebracht werd Andreea overgeplaatst naar een afdeling in een Roemeens opvanghuis voor kinderen met een matig tot ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Sinds haar geboorte is Andreea altijd omringt geweest door andere kinderen met een beperking. Ruim twee jaar geleden verhuisde ze naar een ander opvanghuis waar ze de jongste was, tussen voornamelijk allemaal tieners met licht tot ernstige beperkingen.

Afgelopen december had Andreea op de kleuterschool haar eerste kerstviering, tijdens deze viering besefte ik me weer even wat een dankbaar werk het is wat we hier mogen doen in Roemenië. Andreea zat mooi rustig in de kring kerstliedjes te zingen (dit rustig zitten is niet normaal voor een meisje dat een echte flierefluiter is). Ik maakte foto’s van haar en zag dat ze me steeds in de gaten hield en wanneer onze ogen elkaar ontmoetten verscheen er een grote lach op haar gezicht. Toen was het haar beurt om een versje op te zeggen, door de microfoon voor alle papa’s en mama’s, zonder moeite deed ze dit. Wat voelde ik me trots op haar!
Uiteindelijk was de viering afgelopen en kwam ze naast me op de stoel zitten, ze legde haar handje op mijn arm en zei: “jij keek naar mij en ik keek naar jou, jij bent mijn mama”.

Je mag er zijn, je wordt gezien, je bent zo welkom en geliefd!

Dat ze deze boodschap maar diep in haar hart mag aannemen, een boodschap die ze het grootste deel van haar leventje niet heeft gekregen, maar nu ontdekt, voelt en hopelijk steeds een beetje meer echt zal geloven.

2017-2018

Ik wil U loven Heer, met heel mijn hart, vertellen van Uw wonderdaden.

Psalm 9:2

Op de overgang van een oud naar een nieuw kalender jaar is het goed gebruik om achteruit en vooruit te kijken. Ook in 2017 zijn er weer wonderlijke dingen gebeurd rondom het gezinshuis in opbouw van Danny en Rianne Kommer.

Een belangrijk moment in 2017 was de start van het verbouwingstraject van het huis. Dit kon in goed overleg met de eigenaresse afgetrapt worden tijdens de aanwezigheid van de jongeren van de Immanuël gemeente in Heerde. Hoewel er nog veel moet worden gedaan op het terrein van financiën en vergunningen, was het bemoedigend om te ervaren dat dezelfde dag dat er begonnen werd met sloopwerkzaamheden, een groot geldbedrag binnenkwam waarmee de eerste kosten gedekt kunnen worden. We hebben dat ervaren als een enorme bevestiging en bemoediging.

Ook het feit dat de kinderbescherming in november opeens heel onverwacht toestemming gaf dat de meisjes alle dagen bij Danny en Rianne mogen verblijven, hebben we als feest gevierd. Dat de meisjes niet meer wekelijks teruggebracht hoeven te worden naar het weeshuis, maar op de plek waar zij zich thuis zijn gaan voelen mogen blijven, net als de andere kinderen van Danny en Rianne, was geweldig mooi nieuws voor ons allemaal.

In 2018 hopen we verder te gaan met het huis, om het geschikt te maken voor bewoning door ongeveer tien mensen, zodat het gezinshuis steeds verder vorm kan gaan krijgen. Daarnaast gaan de medische trajecten van de meisjes verder en hopen we voor dit alles een gezonde financiële basis te leggen. Wat hiervoor nog nodig is kunt u zien onder het kopje “meehelpen?” op deze site.

We zijn geweldig dankbaar voor alle mensen die bij ons betrokken zijn en zijn geweest in het afgelopen jaar. Zij die hebben meegebeden, meegedacht, meegegeven en in het bijzonder voor hen die hun tijd hebben gegeven voor acties en projecten om het werk van Danny en Rianne verder bekend te maken en/of daadwerkelijk te helpen, hebben het verder ontwikkelen van dit werk mogelijk gemaakt.

Daarom als “dank je wel” voor iedereen die betrokken geweest is in 2017 deze mooie kaart van het gezin, getekend door Bettuelle en beschikbaar gesteld voor Stichting Obed!

Wij zien vol vertrouwen en verlangen uit naar wat God in het komende jaar voor Stichting Obed in petto heeft en hopen dat u daar weer of voor het eerst bij betrokken zult zijn.

Namens het bestuur,

Joke de Beer

Presentatie voor de Ouderensoos van de Johanneskerk

Op uitnodiging van het bestuur van de Ouderensoos van de Johanneskerk in Heerde, mochten we dinsdagmiddag 10 oktober 2017 voor een zeer aandachtig publiek vertellen over het gezinshuis van Danny en Rianne Kommer in Roemenië.

Na een hartelijke ontvangst en introductie door de voorzitster mevrouw De Boer, vertelden Renée van de Ziel en Joke de Beer aan de hand van een presentatie over Roemenië, de achtergelaten kinderen daar en de roeping van Danny en Rianne om juist voor deze kinderen een liefdevol thuis te zijn. Het raakte de harten van veel luisteraars dat deze ouders geen mogelijkheid zien om zelf voor hun kwetsbare, vaak zieke of gehandicapte, kinderen te zorgen. Het werd duidelijk dat deze kinderen door het werk van Danny en Rianne mogen ontdekken wat een liefdevol thuis is en dat ook zij de moeite waard zijn.

Het was een middag waarop we mochten vertellen van Gods zorg en liefde voor weduwen en wezen en waarop we met plezier en dankbaarheid terugkijken.

Aan het eind van de middag kregen we van bestuur en bezoekers van de soos het prachtige bedrag van € 119,45 mee voor het werk van Stichting Obed.

Wie helpt er mee?

Het gezin van Danny en Rianne is nu uitgebreid van vijf naar zeven personen, met elk hun eigen noden. Danny en Rianne leven op basis van giften, vandaar dat wij als stichting hen graag financieel willen ondersteunen voor die kosten die direct samenhangen met de zorg voor de kinderen die via het gezinshuis opgenomen worden in hun gezin.

In de onkosten voor de meisjes wordt namelijk maar voor een klein deel tegemoet gekomen door de Roemeense overheid. Concreet betekent dit dat wij maandelijks € 250,- nodig hebben voor de dagelijkse levensbehoeftes van de meisjes.

Daarnaast is voor een van de meisjes extra zorg nodig voor de periode van de kleuterschool, omdat zij vanwege haar ziekzijn en opname in het weeshuis een achterstand heeft opgebouwd ten opzichte van haar leeftijdsgenootjes. Door haar naar een particuliere school te laten gaan, hopen wij te bereiken dat zij over anderhalf jaar kan instromen in het reguliere onderwijs.

Hiervoor hebben wij de komende anderhalf jaar een extra bedrag nodig van circa € 90,- per maand (18 x € 90,- = € 1.620,- in totaal).

Helpt u mee? Met uw eenmalige of periodieke gift maakt u het mogelijk!

Het is feest; ze mogen blijven!!!

Vorige week kregen wij volkomen onverwacht opeens heel mooi nieuws. De twee meisjes die al twee jaar part time bij het gezin horen, mogen nu alle dagen bij Danny en Rianne blijven!! Door bemiddeling van een behandelend arts en de directeur van het weeshuis waar de beide meisjes verblijven, heeft de kinderbescherming toestemming gegeven om de meisjes fulltime onder te brengen bij Danny en Rianne, zij het nog onder verantwoording van het weeshuis. De reden is dat op deze manier de medische zorg van beide meisjes beter geborgd kan worden.

Daar zijn wij enorm dankbaar voor en blij mee; het wekelijks terugbrengen van de meisjes naar het weeshuis was bij tijden hartverscheurend. Nu mogen ze gewoon blijven waar ze thuis zijn; bij Danny en Rianne en hun biologische kinderen.