We geloven dat het huis waar Danny en Rianne sinds mei 2015 wonen, de plek is waar we het gezinshuis mogen opbouwen. Het is de bedoeling dat er in het gezinshuis plaats wordt geboden aan zes kinderen die zijn achtergelaten door hun ouders. Vanwege de staat van het huis en om het geschikt te maken als gezinshuis heeft het huis een grondige verbouwing nodig.

We zijn bezig met het regelen van de vergunningen die nodig zijn voor de verbouwing. Zodra deze rond zijn en het weer het toelaat, zullen we beginnen met de vernieuwing van het dak. Vervolgens is het plan om boven zes slaapkamers en een badkamer te realiseren. Nadat de bovenverdieping is gerenoveerd zal de benedenverdieping worden verbouwd. Een gedetailleerd plan van de verbouwing volgt later.

Het plan is dat er in deze periode meerdere bouwteams naar ons toe komen, om te helpen met de verschillende fases in de verbouwing. We vragen hiervoor vrijwilligers met bouwervaring. Ook buiten de bouwteams om zijn vrijwilligers welkom! Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft via danny@stichtingobed.nl


Sinds mei 2015 bezoekt Rianne de kinderen in het opvanghuis in het stadje Codlea. Hier leerde ze twee meisjes kennen, beiden achter gelaten door hun ouders vanwege hun beperking en chronische ziekte. Deze twee meisjes verbleven op de afdeling waar kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap wonen. Omdat beide meisjes ‘te goed’ waren voor deze afdeling werden ze overgeplaatst naar een ander opvangcentrum. Doordat de situatie in dit opvangcentrum geen veilige plek is voor hen, besloten Danny en Rianne in oktober 2015 zich aan te melden voor het in pleegzorg nemen van deze twee meisje.

Vervolgens kwam alles in een stroomversnelling, alle documenten voor de aanvraag van pleegzorg werden voor elkaar gemaakt, psychologische testen werden afgenomen, financiële situatie werd gecontroleerd, de gesprekken met de casemanager van kinderbescherming waren positief. Na het dichtmaken van de trap (de trap naar boven was buiten het huis), het maken van de slaapkamer voor de meisjes en het realiseren van een woonkamer boven werd het huis goedgekeurd voor pleegzorg. De kinderbescherming gaf toestemming om in december 2015 te beginnen met het ophalen van de meisjes in de weekenden van vrijdagmiddag t/m zondagavond. Alles verliep voorspoedig tot we het bericht kregen nadat ons dossier bij de jurist van kinderbescherming was beland voor de laatste controle, dat we vijf jaar in het land moeten wonen als buitenlanders om in aanmerking te komen voor pleegzorg. Wat een domper! Ondertussen is er een rechtszaak geweest over de situatie van Danny en Rianne en de twee meisjes, waarbij ze opnieuw bericht kregen dat ze vijf jaar in het land moeten wonen. Tenzij de wetgeving over dit punt veranderd zal dit betekenen dat de meisjes vanaf voorjaar 2019 bij hen kunnen wonen in pleegzorg.

Inmiddels komen de meisjes al bijna twee jaar lang elk weekend en in de vakanties bij Danny en Rianne thuis, ze zijn een onderdeel geworden van hun gezin. Het is bijzonder om te zien wat voor positieve impact het gezinsleven op hen heeft, ze zijn geliefd en er wordt geprobeerd het mooiste in hen naar boven te halen. Ondanks de hoop die er was dat de meisjes al eerder volledig in pleegzorg konden komen is dit de mogelijkheid die er nu al is om in hun levens te investeren. De meisjes zullen in de weekenden en in vakanties bij Danny en Rianne blijven komen totdat de toestemming wordt gegeven dat ze volledig in pleegzorg mogen komen.